Käyttöehdot

Sähköisen kilpailujärjestelmän käyttöehdot

1. Palvelu

Tennisliiton sähköinen kilpailujärjestelmä on verkkopalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat katsella pelaajien, joukkueiden, kilpailuiden ja sarjatennisotteluiden tuloksia, ilmoittautua kilpailuihin ja sarjatennikseen, maksaa lisenssi- ja muita maksuja sekä käyttää muita tenniksen kilpailutoimintaan liittyviä palveluita. Palvelun omistaa Suomen Tennisliitto ry (jäljempänä palveluntarjoaja).

2. Käyttäjätili

Osaa kilpailujärjestelmän palveluista voi käyttää ilman käyttäjätiliä ja osa palveluista vaatii kirjautumisen omalle käyttäjätilille. Kirjautumista vaativat palvelut saa käyttöönsä rekisteröitymällä palveluun ja luomalla oman käyttäjätilin. Käyttäjä vastaa siitä, että hän antaa kirjautuessaan oikeat tiedot. Kukin henkilö saa luoda palveluun vain yhden käyttäjätilin. Rekisteröityminen on sallittua vain Suomen Tennisliitto ry:n jäsenseurojen jäsenille. Käyttäjä ei saa luovuttaa omaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa kolmansille osapuolille.

3. Palveluiden käyttö

Palvelun käyttäjät voivat katsella pelaajien, joukkueiden, kilpailuiden ja sarjatennisotteluiden tuloksia, ilmoittautua kilpailuihin ja sarjatennikseen, maksaa lisenssi- ja muita maksuja sekä käyttää muita tenniksen kilpailutoimintaan liittyviä palveluita. Palveluiden käyttö voi olla ilmaista tai maksullista. Mikäli jokin palvelu on maksullinen, siitä ilmoitetaan ennen palvelun käyttöä ja hyväksymällä maksullisen palvelun käytön käyttäjä sitoutuu maksamaan ilmoitetut maksut.

4. Palvelun kautta varattavat ja ostettavat kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Palvelun kautta käyttäjä voi ostaa kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita (esim. osallistua seurojen järjestämiin kilpailuihin). Näitä palveluita varattaessa ja ostettaessa sopimussuhde muodostuu käyttäjän ja kyseisen palvelun tarjoajan välille, eikä Suomen Tennisliitto ry koskaan tule tällaisten sopimussuhteiden osapuoleksi. Sopimussuhteessa pätevät kyseisen palveluntarjoajan sopimusehdot. Suomen Tennisliitto ry ei vastaa kolmansien osapuolten palveluiden laadusta tai muutenkaan niiden toteuttamisesta.

5. Vastuu tietojen oikeellisuudesta

Palvelu sisältää muiden käyttäjien lisäämiä tietoja sekä linkkejä ulkopuolisille verkkosivuille. Palveluntarjoaja ei vastaa muiden käyttäjien lisäämien tietojen oikeellisuudesta eikä myöskään ulkopuolisten verkkosivujen sisällöstä.

6. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen palveluun lisäämänsä tekstit, kuvat, linkit ja muut aineistot eivät loukkaa tekijänoikeuksia tai muita vastaavia oikeuksia eivätkä myöskään loukkaa kenenkään kunniaa tai ole muuten lain vastaisia. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hän ei millään muullakaan tavalla käytä palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin.

7. Käyttäjätilin sulkeminen

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjätili, mikäli sen käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai toimii muuten lainvastaisesti. Tili voidaan sulkea välittömästi, kun rikkomus on todettu.

8. Ehtojen muuttaminen

Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan, kun niistä on informoitu käyttäjää ja käyttäjä on ne hyväksynyt kirjautumalla palveluun.

9. Vahingonkorvaus

Palvelun käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun käytöstä aiheutuneista taloudellisista vahingoista.

10. Erimielisyydet

Kaikki palveluun liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Tietosuojakäytäntö

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Tennisliitto ry (y-tunnus 0242526-4). Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on seurapalvelupäällikkö Henrik Zilliacus. Rekisteriä koskevat yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen henrik.zilliacus@tennis.fi.

2. Käsittelyn tarkoitukset

Rekisterin nimi on Suomen Tennisliiton pelaajarekisteri ja siinä käsitellään Tennisliiton alaisten jäsenseurojen jäsenten sekä muiden Tennisliiton kilpailu- ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilöiden tietoja. Käsittelyn perusteena on Tennisliiton oikeutettu etu (esim. kilpailujärjestelmän ylläpitäminen), sopimus (esim. lisenssi, sarjasopimus, maajoukkuesopimus) tai henkilön suostumus. Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tennisliiton toimintaan osallistuminen (esim. kilpailut, sarjatennis, tapahtumat, maajoukkuetoiminta)
 • kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta (esim. ilmoittautumiset, aikataulut, tulokset, seuraedustukset)
 • sähköinen ja muu viestintä
 • Tennisliiton toiminnan analysointi ja tilastointi
 • Tennisliiton toiminnan kehittäminen ja laadun valvonta
 • muut lakisääteiset velvoitteet (esim. kirjanpito)
 • muut tarkoitukset, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Pelaajarekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • nimi, sukupuoli, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • alaikäisiltä huoltajan tiedot (nimi ja yhteystiedot)
 • sähköisen kilpailujärjestelmän Ässän käyttäjätiedot (käyttäjätunnus ja salasana, kirjautumistiedot), jos rekisteröity käyttää Ässää
 • TennisClubin käyttäjätiedot (käyttäjätunnus ja salasana, kirjautumistiedot), jos rekisteröity käyttää TennisClubia
 • luvat ja suostumukset (esim. uutiskirje, kuvauslupa)
 • Tennisseurojen jäsenyydet ja edustukset
 • kilpailutoimintaan liittyvät tiedot (esim. lisenssit, ilmoittautumiset, otteluajat, tulokset, kilpailukiellot)
 • Tennisliiton toimintaan liittyvät tiedot (esim. osallistumiset kilpailuihin, sarjatennikseen, tapahtumiin, maajoukkueeseen)
 • muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot (esim. kuvat)

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereissä olevat tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

 • henkilöltä itseltään ilmoittautumislomakkeella, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla
 • henkilön huoltajalta
 • tennisseurasta, jossa henkilö on jäsenenä
 • väestötietojärjestelmästä tai muusta vastaavasta yhteystietorekisteristä
 • henkilön käyttämien Tennisliiton tarjoamien palveluiden perusteella

5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa kilpailun- tai tapahtumanjärjestäjälle, jos rekisteröity ilmoittautuu kilpailuun tai tapahtumaan ja tietojen luovuttaminen on tarpeen kilpailun tai tapahtuman järjestämiseksi.

Rekisteröidyn kilpailutoimintaan liittyviä tietoja (esim. ilmoittautumiset, aikataulut, tulokset, ranking, joukkueen yhteyshenkilönä toimiminen ja yhteystiedot) voidaan julkaista Tennisliiton sähköisen kilpailujärjestelmän internetsivustolla. Henkilöllä on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen, mikäli hän ei enää osallistu kilpailutoimintaan. Kiellon voi tehdä ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön. Julkaisun kieltäminen voi estää henkilöä käyttämästä kilpailutoimintaan liittyviä palveluita.

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle laskutuksen ja kirjanpidon hoitamiseen liittyen sekä osana Tennisliiton sähköisiä palveluita. Varmistamme asianmukaisin sopimuksin, että palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain määrittämiimme ja lainmukaisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan myös luovuttaa muihin tarkoituksiin (esim. suoramarkkinointiin), joihin rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa peruuttaa suostumus ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja voidaan luovuttaa vain sellaisiin kolmansiin maihin, jotka EU:n komission on hyväksynyt riittävän tietosuojatason omaaviksi maiksi. Lista hyväksytyitä maista löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

7. Tietojen säilytysaika

Säilytämme rekisteröityjen tietoja niin kauan, kun heillä on voimassa oleva jäsenyys Tennisliiton jäsenseuraan, voimassa oleva kilpailulisenssi, muut sopimus Tennisliiton kanssa tai tietojen säilyttäminen on tarpeen Tennisliiton kilpailujärjestelmän ylläpitämiseksi. Poistamme kohtuullisen ajan kuluessa niiden henkilöiden tiedot, joiden säilyttämiselle ei enää ole em. perustetta, ellei tietojen säilyttämiselle ole muuta laillista perustetta.

Edellä mainituista määräajoista poiketaan, jos tietojen säilyttämiselle on jokin lakisääteinen velvollisuus (esim. työlainsäädäntöön, kirjanpitolakiin tai verotukseen liittyvä määräaika).

8. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tennisliitto tekee tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa palvelimilla, jotka on suojattu palomuurilla ja tietoihin pääsee käsiksi vain salattua yhteyttä käyttämällä. Tennisliitossa henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla on tehtäviensä suorittamiseksi tarve tietoihin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainitulle henkilölle.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainitulle henkilölle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei käsittelyyn ole laillista perustetta. Pyyntö ja sen perusteet on osoitettava kohdassa 1 mainitulle henkilölle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Pyyntö ja sen perusteet on osoitettava kohdassa 1 mainitulle henkilölle.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainitulle henkilölle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Pyyntö ja sen perusteet on osoitettava kohdassa 1 mainitulle henkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

10. Muutokset

Tennisliitolla on oikeus muuttaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä. Muutoksista tiedotetaan tällä selosteella, jonka uusin versio löytyy Tennisliiton verkkosivustolta osoitteesta http://www.tennis.fi/pelaajarekisteri/. Tämä seloste on päivitetty 25.5.2018.